Webové stránky Herbalife Europe Limited - duležité informace
Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání Herbalife, musí spolecnost Herbalife casto zpracovávat a uschovávat osobní údaje mimo Evropskou Unii. Naší povinností je nejprve vás požádat o souhlas se zpracováním a uschováním vašich osobních údaju. Pokud si neprejete, abychom vaše údaje uschovávali, nebudeme bohužel oprávneni zpracovat jakoukoliv vaši žádost uskutecnenou prostrednictvím této webové stránky. Pokud souhlasíte s uschováním vašich údaju, dáváte tím Herbalife souhlas k použití vašich údaju POUZE za úcelem zpracování vašich žádostí a požadavku nebo k použití pro další kontakt s vámi (vždy je predmetem ochrany soukromí, viz níže v textu).

Ochrana soukromíHerbalife respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví jeho webovou stránku. Jakýkoliv osobní údaj, který nám taková osoba poskytne, bude v první rade použit za úcelem zpracování jakékoliv její žádosti a v druhé rade k získání duležitých informací pro spolecnost za úcelem zlepšení jejích služeb zákazníkovi. Vaše osobní údaje jsou používány tak, aby nebyla porušena žádná pravidla a predpisy týkající se ochrany soukromí.

Žádná informace získaná prostrednictvím webové stránky nebude poskytnuta žádné tretí strane, žádné z pobocek Herbalife ani jeho dceriných spolecností, žádnému dealerovi, agenture ani osobám povereným k jednání za jakoukoliv z techto spolecností, ani žádné jiné spolecnosti, se kterou Herbalife prímo nebo neprímo spolupracuje na realizaci služeb pro zákazníky. S osobními údaji je zacházeno v souladu se všemi zákonnými narízeními týkajícími se ochrany osobních údaju. V souladu s temito narízeními mohou být shromáždené osobní údaje uschovávány a zpracovávány uvnitr i vne Evropské Unie, kdekoliv na svete. Vaše osobní údaje budou použity pouze ve spojení s marketingem produktu a služeb Herbalife a s nimi souvisejících produktu a služeb.

Máte právo kdykoliv se seznámit s tím, jaké informace o vás uschováváme a v prípade potreby tyto údaje opravit. Rovnež tak máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí k tomu, abychom vašim práním vyhoveli. Nicméne, jsou urcitá legislativní narízení, která tomuto mohou být prekážkou.

Nejcastejší dotazy

 1. Jaký budu mít prospech z toho, že Herbalife bude zpracovávat a uschovávat moje osobní údaje?
 2. Jaké údaje muže Herbalife shromaždovat prostrednictvím webové stránky?
 3. Jakým zpusobem bude Herbalife údaje shromaždovat a uschovávat?
 4. Jak dlouho bude Herbalife tyto údaje uschovávat?
 5. Kde budou tyto osobní údaje uschovávány?
 6. Proc Herbalife shromažduje osobní údaje?
 7. Na koho se vztahují pravidla o ochrane soukromí?
 8. Závazek Herbalife dodržovat zásady pro ochranu soukromí detí.
 9. Co jsou ´cookies´?
 10. Co je to profil zákazníka?
 11. Jak si mám upravit své vlastní osobní údaje?
 12. Jaké mám možnosti, pokud se budu chtít zaregistrovat?
 13. Co se stane, pokud se nebudu chtít zaregistrovat?

Jaký budu mít prospech z toho, že Herbalife bude zpracovávat a uschovávat moje osobní údaje?
Shromaždování techto údaju muže Herbalife pomoci:

 1. Usnadnit vám prístup a používání webové stránky tím, že vaše osobní údaje zadáte pouze poprvé.
 2. Rychleji vám poskytovat informace.
 3. Vytvorit obsah webové stránky odpovídající vašim práním a požadavkum.
 4. Usnadnit a urychlit orientaci a hledání služeb a informací o Herbalife na webové stránce.
 5. Provádet s pomocí vašich informací vylepšení webové stránky.
 6. Sledovat všeobecné trendy v rámci webové stránky a jejího používání.
 7. Upozornovat vás na nové produkty, speciální nabídky, aktuální informace a další nové služby, které Herbalife bude považovat za pro vás zajímavé. V prípade, že nám dáte souhlas, mužeme autorizovat jiné spolecnosti, aby vás kontaktovali prímo.

Jaké údaje muže Herbalife shromaždovat prostrednictvím webové stránky?
Herbalife se snaží umožnit každému jednotlivci maximální prístup k jeho osobním údajum. Všeobecne vzato, webovou stránku Herbalife mužete navštívit, aniž byste nám sdelovali, kdo jste nebo uvádeli jakoukoliv informaci o sobe. Jsou však situace, kdy od vás nejaké osobní údaje potrebujeme, napr. vaše jméno a adresu. Naším zájmem je nejprve vám tuto skutecnost oznámit predtím, než vás o poskytnutí osobních údaju požádáme.

O poskytnutí anonymních informací o zpusobu využití webové stránky mužete být požádáni dokonce ješte pred registrací. Je to bežný standardní postup na jakékoliv webové stránce jakékoliv spolecnosti. Informace, které takto shromaždujeme, se netýkají prímo vaší osoby, ale jsou pro nás duležité z hlediska marketingu a z hlediska zlepšování služeb zákazníkum.

Pokud se rozhodnete poskytnout Herbalife prostrednictvím Internetu vaše osobní údaje - potrebné napr. pro korespondenci s vámi - je naším zájmem vždy vás seznámit s tím, jak budou tyto vaše údaje použity. Pokud nám oznámíte, že si nadále neprejete, abychom vaše osobní údaje používali k dalšímu kontaktování, budeme vaše prání respektovat.

Jakým zpusobem Herbalife tyto údaje shromažduje a uschovává?
Prostrednictvím naší webové stránky mužeme shromaždovat vaše osobní údaje nekolika zpusoby. Bud prímou žádostí (napríklad v podobe registracního formuláre) nebo automaticky, kdy vycházíme z vaší návštevy a používání webové stránky. Napríklad mužeme sledovat prubeh vaší návštevy webové stránky nebo zaznamenávat možnosti, které jste zvolili pro prohlížení webové stránky.

Údaje jsou uschovávány v bezpecném prostredí a chráneny kombinací fyzických a technických zabezpecení. Údaje nejsou verejne prístupné.

For how long will Herbalife store this information?
Herbalife will store this information in a secure and protected environment for as long as we believe it will better help us to understand how we can serve you, and respect your wishes. In addition legislation might oblige us to store this information for a certain period of time. To understand how you can amend, or update information stored about you then please refer to the appropriate question in this section.

Jak dlouho bude Herbalife shromáždené osobní údaje uschovávat?
Herbalife bude uschovávat vaše osobní údaje v bezpecném prostredí tak dlouho, jak dlouho je bude považovat za prínosné pro zlepšování služeb vám, jako zákazníkovi, pricemž ovšem respektuje vaše prání a požadavky. Navíc, z legislativních duvodu mohou být vaše osobí údaje uschovávány pouze po dobu stanovenou zákonem. Chcete-li se dozvedet, jak opravit, aktualizovat nebo jinak upravit své osobní údaje, najdete si otázku týkající se tohoto tématu níže na této stránce.

Proc Herbalife shromažduje tyto údaje?
Tyto informace potrebujeme proto, abychom mohli nadále zlepšovat služby, které vám poskytujeme. Chceme vám usnadnit používání produktu a poskytovat vám produkty a služby na míru vašim potrebám.

Na koho se vztahují pravidla o ochrane soukromí?
Pravidla o ochrane soukromí se vztahují na webové stránky vytvorené za úcelem používání individuálními spotrebiteli a jinými návštevníky.

Závazek Herbalife dodržovat zásady pro ochranu soukromí detí.
Ochranu soukromí detí považujeme za duležitou. Z tohoto duvodu za žádných okolností prostrednictvím naší webové stránky neshromaždujeme ani neuschováváme osobní údaje osob, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13ti let.

Použití cookies

Co jsou ´cookies´?
Cookie jsou malé textové soubory informací, které webová stránka prevádí do celkového souboru cookie do prohlížece ve vašem pocítaci. To jí umožnuje pamatovat si, kdo jste. Cookies mohou pomoci každé webové stránce upravit obsah tak, aby každý návštevník nalezl jím požadované informace rychleji. Cookies používá vetšina webových stránek a samotné nemohou být využity k prímé identifikaci vaší osoby.

Cookie typicky obsahuje jméno domény, ze které pochází; životnost a hodnotu, což je obvykle náhodne generované jedinecné císlo.

Na naší webové stránce využíváme dva typy cookies:

´Docasné cookies´, což jsou cookies, které zustávají v cookie souboru ve vašem pocítaci pouze po tu dobu, dokud neopustíte webovou stránku.

´Trvalé Cookies´, které zustávají v cookie souboru ve vašem pocítaci mnohem déle (tato doba závisí na životnosti specifické cookie).

Jak jsou cookie na této webové stránce využívány a jaké informace shromaždují?

Použití docasných cookies:
 • Umožnují vám prenášet informace v rámci celé naší webové stránky, aniž byste znovu museli zadávat urcité údaje.
 • V rámci vaší registrace vám umožnují pristupovat k uloženým informacím.

Použití trvalých cookies:
 • Pomáhají nám oznacit a identifikovat vás jako jedinecného zákazníka (s použitím jedinecného císla, není možné identifikovat prímo vaší osobu), pokud se vrátíte na naši webovou stránku.
 • Umožnují nám pripravit obsah a inzerci na míru vašim potrebám tak, aby byly uprednostneny vaše zájmy nebo nám umožnují ukázat vám stejnou reklamu opakovane.
 • Umožnují nám vytvorit anonymní, úhrnné statistiky, které nám pomáhají pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky a tím nám pomáhají pri zlepšování struktury našich webových stránek. Tímto zpusobem není možné identifikovat prímo vaší osobu.

Cookies tretích stran
Tretí strany využívají cookies prostrednictvím naší webové stránky. Cookies jsou využívány k následujícím úcelum:

 • Pokud tretí strana uvede svoji inzerci na naší webové stránce, muže následne sledovat, zda uživatelé a návštevníci naší webové stránky tuto reklamu prohlížejí.
 • Mohou sledovat, jak casto se urcitá inzerce objevuje.
 • Mohou upravit obsah dle vašich preferencí.
 • Mohou spocítat presný pocet anonymních návštevníku naší webové stránky.
 • Mohou poskytovat zabezpecení v rámci vašich nákupních košíku ci jiných transakcí.

Web Beacons
Nekteré z našich webových stránek mohou obsahovat elektronické image známé pod názvem ´web beacon´ (nekdy také ´clear gif´ - webové signály, webové majáky ci webová náveští), které nám umožnují pocítat množství uživatelu, kterí navštíví tyto stránky. Web beacons shromaždují pouze omezené množství informací, mezi než patrí cookie císlo, cas a datum vaší návštevy a popis webové stránky, na které web beacon residuje. Webová stránka muže rovnež obsahovat webové signály tretích stran. Tyto signály nemohou prenášet žádné osobní údaje, podle kterých by bylo možné identifikovat prímo vaší osobu. Používají se pouze ke sledování efektivity jednotlivých marketingových kampaní.

Zákaz nebo povolení cookies
Máte možnost prijmout nebo zrušit cookies upravením nastavení prohlížece ve vašem pocítaci. Nicméne, pak muže nastat situace, že nebudete moci využívat veškeré interaktivní rysy vaší webové stránky. Pokud chcete být upozorneni vždy predtím, než používání cookies ve vašem pocítaci umožníte, prectete si níže uvedené pokyny:

Používáte-li Netscape Navigator 3.0:

 • Kliknete na ikonu ´Options´ (Možnosti)
 • Kliknete na ikonu ´Network Preferences´ (Nastavení síte)
 • Kliknete na ikonu ´Protokoly´
 • Zaškrtnete kolonku ´Upozornit pred prijetím cookie´
 • Pak jdete do složky Netscape.
 • Zrušte soubor s názvem ´cookies.txt´; tím zrušíte všechny cookies.

Pod Windows 95 mužete rovnež využít nabídku ´Najít´ z menu ´Start´, címž si vyhledávání souboru ´cookie.txt´ zjednodušíte.

V Internet Exploreru 3.0:

 • Jdete na menu ´Prohlédnout´
 • Kliknete na ikonu ´Options´ (Možnosti)
 • Kliknete na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hledání)
 • Zaškrtnete kolonku ´Upozornit pred prijetím cookie´
 • Jdete do adresáre cookies
 • Zrušte všechny soubory, které zde najdete. Tím zrušíte všechny cookies.

Jakmile zrušíte tyto soubory, nebudete mít v pocítaci žádné cookies a velmi casto budete celit pokusum webových stránek poslat cookies do vašeho pocítace. Pokud taková situace nastane, mužete vybrat možnost ´Prijmout´ nebo ´Zrušit´ cookie.

Pokud používáte Netscape 4.0+:

 • V základní nabídce jdete na ´Edit´ (Upravit)
 • Kliknete na ikonu ´Preferences´ (Nastavení)
 • Kliknete na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hledání)
 • Zaškrtnete kolonku ´Upozornit pred prijetím cookie´
 • Nyní jdete na Start (Základní menu)
 • Kliknete na ´Find´ (Najít)
 • Kliknete na ´Files and Folders´ (Soubory a složky)
 • Zadejte ´cookies.txt´ do vyhledávace, který se objeví na obrazovce
 • Kliknete na ikonu ´Find Now´ (Hledat)

Nyní mužete zvolit možnost zavrít a restartovat Netscape

Jakmile zrušíte tyto soubory, nebudete mít v pocítaci žádné cookies a velmi casto budete celit pokusum webových stránek poslat cookies do vašeho pocítace. Pokud taková situace nastane, mužete vybrat možnost ´Prijmout´ nebo ´Zrušit´ cookie.

Pokud používáte Internet Explorer 4.0:

 • Jdete na menu ´Prohlédnout´
 • Kliknete na ikonu ´Options´ (Možnosti)
 • Kliknete na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hledání)
 • Zaškrtnete kolonku ´Upozornit pred prijetím cookie´
 • Jdete do adresáre cookies
 • Zrušte všechny soubory, které zde najdete. Tím zrušíte všechny cookies.

Jakmile zrušíte tyto soubory, nebudete mít v pocítaci žádné cookies a velmi casto budete celit pokusum webových stránek poslat cookies do vašeho pocítace. Pokud taková situace nastane, mužete vybrat možnost ´Prijmout´ nebo ´Zrušit´ cookie.

Pokud používáte Internet Explorer 5.0+:

 • Jdete do menu ´Tools´ (Nástroje)
 • Kliknete na ikonu ´Internet Options´ (Možnosti Internetu)
 • Kliknete na ikonu ´Security´ (Zabezpecení)
 • Oznacte si zónu ´Internet´ (zvolené defaultne)
 • Zvolte úroven zabezpecení ´High´ (Vysoká) pro tuto zónu
 • Kliknete na ´OK´
 • Jdete do adresáre cookies
 • Zrušte všechny soubory, které zde uvidíte. Tím zrušíte všechny cookies

Jakmile tyto soubory zrušíte, nebudete mít ve svém pocítaci žádné cookies a váš prohlížec vám více nebude nabízet možnost prijmout nové cookies.

Pokud používáte Netscape 6.0+:

 • V základní nabídce jdete na ´Edit´ (Upravit)
 • Kliknete na ikonu ´Preferences´ (Nastavení)
 • Kliknete na ikonu ´Advanced´ (Rozšírené hledání)
 • Vyberte pole ´cookies´
 • Pak zaškrtnete možnost bud ´Upozornit pred prijetím cookies´ nebo ´Zrušit cookies´
 • Pak kliknete na ´OK´
 • Nyní jdete na Start (Základní menu)
 • Kliknete na ´Find´ (Najít)
 • Kliknete na ´Files and Folders´ (Soubory a složky)
 • Zadejte ´cookies.txt´ do vyhledávace, který se objeví na obrazovce
 • Kliknete na ikonu ´Find Now´ (Hledat). Jakmile se objeví výsledky hledání, presunte všechny uvedené soubory do ´koše´; tím zrušíte všechny cookies
 • Nyní mužete zvolit možnost zavrít a restartovat Netscape

Podle toho, jakou možnost jste dríve zvolili, vám bud budou zasílány nové cookies s žádostí o prijetí nebo vám žádné cookies zasílány nebudou.

Pokud používáte Internet Explorer 6.0+:

 • Jdete do menu ´Tools´ (Nástroje)
 • Kliknete na ikonu ´Internet Options´ (Možnosti Internetu)
 • Kliknete na ikonu ´Privacy´ (Zabezpecení)
 • Posouvejte kurzorem a zvolte si požadované nastavení
 • Kliknete na ´OK´
 • Pak jdete do adresáre cookies
 • Odstrante všechny soubory, které se zde nacházejí. Tím zrušíte všechny cookies

Jakmile tyto soubory zrušíte, nebudete mít ve svém pocítaci žádné cookies a váš prohlížec vám více nebude nabízet možnost prijmout nové cookies. Pokud používáte Netscape 7.0+:

 • Jdete na ´Edit´ (Upravit) v základním menu
 • Kliknete na ikonu ´Preferences´ (Nastavení)
 • Kliknete na ikonu ´Privacy & Security´ (Zabezpecení)
 • Vyberte pole ´cookies´
 • Zvolte požadované nastavení
 • Kliknete na ´OK´
 • Jdete na ´Start´
 • Klikenet na ´Find´ (Najít)
 • Kliknete na ikonu ´Files and Folders´ (Soubory a složky)
 • Zadejte ´cookies.txt´ do vyhledávace, který se objeví na obrazovce
 • Kliknete na ´Find now´ (Hledat)
 • Jakmile se objeví výsledky hledání, presunte všechny uvedené soubory do ´koše´; tím zrušíte všechny cookies.
 • Nyní mužete zvolit možnost zavrít a restartovat Netscape

Podle toho, jakou možnost jste dríve zvolili, vám bud budou zasílány nové cookies s žádostí o prijetí nebo vám žádné cookies zasílány nebudou.

Odstranení cookies
Jakékoliv cookies, které byly nainstalovány do složky cookies ve vašem pocítaci, mužete snadno odstranit. Napríklad, pokud používáte Microsoft Windows Explorer:

Otevrete ´Windows Explorer´
Kliknete na ikonu ´Search´ (Vyhledávat) v záložce ´Nástroje´
Zadejte ´cookie´ do vyhledávace v souborech a složkách
Zvolte možnost ´My Computer´ (Tento pocítac) ve vyhledávaci
Kliknete na ´Search now´ (Hledat)
Dvakrát kliknete na složky, které byly nalezeny
Vyberte všechny cookie soubory, které uvidíte
Odstrante oznacené soubory klávesnou ´delete´ na vaší klávesnici

Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, pak zadejte ´cookies´ do ´Nápovedy´, kde se dozvíte, jak vyhledat složku cookies.

Jak si mohu opravit své osobní údaje?
Nekteré webové stránky Herbalife provozují registracní stránky, které vám umožnují prohlížet a aktualizovat vaše osobní údaje, které jste prostrednictvím webové stránky poskytli. V opacném prípade získáte možnost zrušit své clenství v této službe. V prípadech, kdy potrebujete opravit své osobní údaje , které jste poskytli prostrednictvím webové stránky Herbalife, kontaktujte bud místní Oddelení pro služby distributorum nebo se pripojte na stránku www.myherbalife.com a provedte zde potrebnou aktualizaci. Pozor! V urcitých prípadech muže trvat delší dobu, než jsou údaje zaznamenány ve všech systémech Herbalife, proto se aktualizace nemusí objevit ihned po jejím provedení.

Jak je to se zabezpecením Internetu a webové stránky?
Internet není bezpecný systém, proto musíte být vždy pozorní a peclive zvážit, jaké informace sdelujete, jste-li on-line. Osobní údaje shromaždované prostrednictvím webové stránky Herbalife jsou uloženy v bezpecném prostredí, které není prístupné verejnosti. V nekterých prípadech jsou informace kryptovány vhodnou bezpecností technologií predtím, než provedete požadovanou operaci.

Co se stane, když se nebudu chtít registrovat?
Pokud se nebudete chtít registrovat nebo nebudete chtít poskytnou vaše osobní údaje, ve vetšine prípadu stále budete moci plne využívat webové stránky Herbalife. Nebudete však oprávneni vstupovat do nekterých jejích cástí, které registraci vyžadují. I v prípade, že se nezaregistrujete, mužeme o vás shromaždovat anonymní informace o tom,jakým zpusobem využíváte webovou stránku. S pomocí této informace však nelze identifikovat prímo vaši osobu. Taková informace se používá pro marketingové úcely a zlepšování poskytovaných služeb.

Poslední revize, 7. ríjna 2007


cs-CZ | 23.4.2018 21:22:04 | NAMP2HLASPX01