Tato webová stránka a její obsah byly vyvinuty a zpřístupněny pouze za účelem poskytování vzdělávacích informací a nesmí být považovány za marketingový materiál ani se s nimi nesmí tak nakládat. Prohlášení uvedená na webových stránkách nebyla hodnocena žádným regulačním orgánem. Informace o výhodách jsou konkrétně spojeny s publikovanými vědeckými důkazy a výzkumy. Na obsah této webové stránky se nesmí odkazovat, kopírovat, reprodukovat nebo jinak distribuovat, a to vcelku ani zčásti. Na základě obsahu by se neměla podnikat žádná akce.

Výtažky ze zeleného čaje, grepu, hroznů, černé mrkve a guarany

FIIT-NS™

Fiit-NS™ je směs polyfenolů, které se získávají z ovoce a zeleniny. Studie prokázaly, že tato směs může pomoci s redukcí břišní tukové hmoty a zmenšením obvodu pasu a dále může mít pozitivní vliv na kvalitu života spojenou se zdravím a zároveň snižovat pocit únavy a vyčerpání.