ETIKA A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Etický Kodex Herbalife

Etický Kodex Herbalife slouží jako hlavní prostředek, kterým naše organizace sděluje svůj závazek k etickému a zákonnému chování našich zaměstnanců a zúčastněných stran. Kodex účinně a komplexně popisuje očekávání společnosti ohledně etického chování a je pro nás vodítkem při plnění našeho cíle, aby byl svět zdravější a šťastnější.

Zaměstnanci společnosti Herbalife každý rok absolvují školení ohledně kodexu. Kodex byl naposledy aktualizován 16. prosince 2022.

Linka etiky a dodržování předpisů

Jsme tu a nasloucháme! Ať už jste zaměstnancem společnosti Herbalife, dodavatelem, distributorem, zákazníkem, poskytovatelem, nebo členem široké veřejnosti, vyzýváme vás, abyste upozorňovali na pochybení, podezření na porušení zákona nebo možné porušení Etického Kodexu Herbalife a dalších souvisejících zásad a postupů společnosti.

Jste-li zaměstnancem společnosti Herbalife, obraťte se nejprve na svého nadřízeného, manažera nebo zástupce oddělení etiky a dodržování předpisů, právního oddělení nebo personálního oddělení. Pokud by vám nevyhovovalo řešit problém interně, doporučujeme vám využít níže uvedené možnosti. Pokud uvidíte nebo uslyšíte něco, co není v souladu s našimi hodnotami, máme různé způsoby, jak můžete 24 hodin denně, sedm dní v týdnu nahlásit svá podezření, a to bez obav z následků, na webu IntegrityLine.Herbalife.com nebo e-mailem na adrese EthicsandCompliance@herbalife.com. Naši linku provozuje nezávislá třetí strana. Pokud to zákon umožňuje, lze stížnosti podávat anonymně.

Společnost Herbalife netoleruje žádné následky ani nevhodné zacházení vůči nikomu, kdo sdělí podezření na možné porušení zákona, předpisů nebo zásad.